Hva er faste kostnader?

Fast kostnader er alle utgifter knyttet til produksjon av en vare eller tjeneste, uten hensyn til om disse pengene blir betalt innen samme periode som produksjonen fant sted.


Eksempler på faste kostnader er leie av produksjonslokaler, lønn til ansatte, kjøp av råvarer og energi.


Det vil si: faste kostnader er kostnader som kommer til en bedrift uavhengig av hvor mye de produserer. Hvis en bedrift produserer 0 lyspærer eller 1000 lyspærer, så må de fortsatt betale det samme i lønn og husleie. Det samme gjelder internett-regningen.

Hva er faste kostnader eksempler?

Eksempler på faste kostnader kan være husleie, strøm, telefon og internettabonnement, forsikringer, avdrag på lån, mat og drikke, kollektivtransport og andre transportkostnader.

Eksempler på variable kostnader kan være utgifter til ferie og reise, klær og sko, tobakk og alkohol, leie av bolig eller bil, og diverse tjenester.

Se svar over. Faste kostnader er kostnader som kommer uavhengig av hvilke grep eller aktiviteter du gjør den måneden.

Hva er en driftsutgift?

driftsutgift

En driftsutgift er utgifter knyttet til produksjon, drift og vedlikehold av virksomheten. Dette inkluderer blant annet lønninger, leie av lokaler, energi, reiseutgifter og telefonregninger.

I tillegg kommer utgifter knyttet til investeringer i maskiner, utstyr og annet virksomhetens behov. Dette kan for eksempel være utgifter til programmering, markedsføring eller advokatbistand.

Hva kaller vi forskjellen mellom inntektene og kostnadene?

Vi kaller inntektene for “inntekt” og kostnadene for “utgifter”. “Inntekt” er det vi tjener, mens “utgifter” er det vi bruker penger på.

For eksempel, en inntekt kan være lønnen du får fra arbeidet ditt, mens en utgift kan være regningen du betaler for strøm. “Inntekt” er et synonym for “opptjening”, mens “utgift” er et synonym for “bruk”.

Når det kommer til bedrifter som har mer inntekter enn kostnader, så kalles det for “overskudd”. Har en bedrift flere kostnader enn inntekter, så kalles det for “underskudd”.

Hva er eksempler på direkte kostnader?

Eksempler på direkte kostnader er lønn, feriepenger, overtidsbetaling, materialer og varer som brukes i produksjonen, og tjenester som leies inn.

Andre eksempler kan være utgifter til markedsføring og reklame, forsikringer, leasing av maskiner og bygninger, regnskapsføringstjenester samt advokathjelp.

Hva betyr marginalkostnad?

Marginalkostnad er kostnaden ved å produsere en enhet mer enn det som dekker variable kostnader.

Dette innebærer at marginalkostnaden for et gitt produkt er lik grensen mellom inntektene fra salget av produktet og alle variable kostnader knyttet til produksjonen av dette produktet, minus faste kostnader.

Hva er budsjettert bruttofortjeneste i %?

Det er vanskelig å gi et korrekt svar på dette spørsmålet uten å vite mer om situasjonen. En bruttofortjeneste på 100 % betyr at virksomheten tjener alt av inntektene og har ingen utgifter.

Noen bransjer har høyere fortjeneste enn andre, slik som finans og forsikring, mens den tradisjonelle butikkhandelen typisk har lavere fortjenester.

Relatert innlegg til faste kostnader

Magnus

Magnus

Magnus har jobbet i mange år med finans og økonomi. Dette er en fyr som nærmest er som snytt ut av filmen “Wolf of Wall Street”. Magnus er en hobbyinvestor med mange år bak spakene i store, norske finanshus. På fritiden elsker han å bruke tiden sin på reise. Dette er en fyr som har besøkt Madagaskar, Thailand, USA og Vietnam – alt på under èn måned!

Leave a Comment