Hva er lønnsslipp?

Lønnsslipp er en attest fra arbeidsgiveren din som viser hva du har tjent i løpet av en periode.


Dette kan være for en uke, måned eller et helt år. Slippen inneholder informasjon om brutto- og nettolønn, samt skatt og andre ytelser. Den benyttes til å rapportere inntektene dine til Skatteetaten.


Det er påbudt for norske arbeidsgivere å gi lønnsslipp til arbeidstakere.


Er du usikker på noe juridisk i relasjon til lønnsslipp, så bør du kontakte jurist. Vi videreformidler bare veiledende informasjon. Vi i Kjaptforklart er ikke utdannet advokater.

Hva skal stå på en lønnsslipp?

lønnsslipp liste mengde

Lønnsslippen er en viktig dokumentasjon for arbeidstakeren, og den skal inneholde alle opplysninger om hva arbeidstakeren har tjent og hvor mye av dette beløpet arbeidsgiveren har betalt inn til staten. I tillegg skal lønnsslippen inneholde informasjon om eventuelle fradrag som er gjort, for eksempel for sykelønnsutbetaling eller pensjonsinnskudd.

Dette er viktig informasjon for arbeidstakeren, som kan benytte seg av fradragene når skatteoppgjøret kommer. Lønnsslippen er også et viktig dokument når man skal søke om utbetaling av pensjon eller sykelønn.

Om du går på Google og søker på “Lønnsslipp eksempel” og trykker på “Bilde”-fanen, så får du opp mange eksmpeler på hvordan en lønnsslipp skal se ut.

Har jeg rett til å få vite hva kollegaen min tjener?

Du har IKKE rett til å få opplyst hvilken lønn kollegaen din tjener. Loven stiller ingen spesifikke krav om hvordan du skal få denne informasjonen, men det kan være hensiktsmessig å ta opp saken direkte med kollegaen din. Dette er selvfølgelig hvis dere kjenner hverandre godt. Du kan ikke gå til en kollega du ikke kjenner og be om å høre hvor mye de tjener.

Det finnes også enkelte institusjoner (som arbeids- og velferdsdirektoratet) som kan veilede deg i hvordan du skal gå fram for å få informasjon om lønn.

Husk at Skattelistene kommer ut hvert år. Om du ønsker å “snoke” på hva dine kollegaer tjener, så kan dette være et godt sted å starte. Men husk også at folk kan sjekke hvem som har sjekket lønnen deres på skattelistene. Så det kan kanskje være greit å la være å snoke for mye i andres lønn.

Hvor viktig er lønn?

Det er svært viktig for mange mennesker å ha en god lønn, fordi dette gir dem mulighet til å få et godt liv. Lønnen sier noe om verdiene en person har, og det er viktig for folk å føle seg verdsatt.

I tillegg kan en høy lønn gi folk mulighet til å spare mer penger, slik at de kan bygge opp en kapital og ta seg av sine eldre foreldre.

Hva vil det si å ha provisjonslønn?

Provisjonslønn er en type lønn som betales ut basert på et bestemt resultat, for eksempel en salgsprosess eller en vareeksport. Denne typen lønn er vanlig i mange bransjer, spesielt i forretningslivet.

I noen tilfeller kan dette også referere til lønn som betales ut av et foretak som er basert på en prosentandel av den totale inntekten. Dette vil si at arbeidstakeren mottar et beløp basert på hvor mye penger foretaket tjener.

Selgere og eiendomsmeglere er eksempler på yrker hvor det er vanlig å få provisjon.

Hva er med i feriepengegrunnlaget?

Feriepengegrunnlaget er lønnen din fratrukket skatt og arbeidsgiveravgiftene. Dette er grunnlaget for beregning av feriepenger.

Feriepengegrunnlaget vil si det beløpet du har krav på i feriepenger hvert år. Grunnlaget for beregningen av feriepenger er din samlede inntekt fra lønn, pensjon og andre ytelser i inntektsåret, fratrukket skatt og arbeidsgiveravgiftene.

Hva er minste lovlige lønn i Norge?

Lønnen du kan motta er avhengig av alder, yrke og opplæring.

For de aller fleste jobber gjelder minstelønns gir den laveste lønnen en arbeidstaker kan tjene. Minstelønnen fastsettes hvert år av Arbeids- og sosialdepartementet i samarbeid med partene i arbeidslivet. I 2018 er minstelønnen for en vanlig timelønnet arbeidstaker på 137,50 kroner timen.

Om du ønsker å vite mer om nåværende minstelønn i Norge, så bør du sjekke på oppdaterte statlige nettsider.

Relatert innlegg til lønnsslipp

Magnus

Magnus

Magnus har jobbet i mange år med finans og økonomi. Dette er en fyr som nærmest er som snytt ut av filmen “Wolf of Wall Street”. Magnus er en hobbyinvestor med mange år bak spakene i store, norske finanshus. På fritiden elsker han å bruke tiden sin på reise. Dette er en fyr som har besøkt Madagaskar, Thailand, USA og Vietnam – alt på under èn måned!

Leave a Comment