Hvordan tolke teksten?

Teksten kan tolkes på flere måter, avhengig av hvilke faktorer man tar med i betraktningen.


For eksempel, hvis man ser på teksten i lyset av konteksten den er skrevet inn i, kan teksten fortolkes annerledes enn hvis man ser påt eksten isolert fra tidsepoken.


Videre kan tolkningen variere alt ettersom om man leser den som et barn eller voksen. Endelig kan også personlige tolkninger spille inn, slik som hva en leser tidligere har lest eller hvilket ståsted man har. Om noen leser Fox News-nyheter, så vil mange umiddelbart være helt uenig i alt som står skrevet i avisen. Det samme gjelder for Klassekampen her hjemme i Norge.


Tolkning er derfor personlig. Men du må fortsatt begrunne hvorfor du tolker en tekst i en viss retning hvis du gjør teksttolking som en del av en skoleoppgave.

Hva vil det si å tolke en tekst?

Det vil si å finne ut hva forfatteren av teksten har ment. I forskjellige sammenhenger kan dette bety noe forskjellig.

For eksempel, i en politisk diskusjon vil det si å lese teksten med tanke på partiet man er mest enig med, mens i en akademisk diskusjon vil det si å lese teksten uten å la seg påvirke av ens egne meninger.

Hva er forskjellen på å analysere og tolke en tekst?

analysere tolkning forskjell

Hovedforskjellen mellom analyse og tolkning er at analyse stort sett er objektiv mens tolkning er subjektiv.

Når du analyserer en tekst, fokuserer du på fakta og prøver å forstå hva forfatteren sier. Når du tolker en tekst, ser du på den underliggende meningen og prøver å finne ut hva forfatteren prøver å kommunisere. Tolkningen bør også ha tydelige personlige meninger.

Eksempel på tolkning: “Etter min mening bærer teksten preg av å ha blitt skrevet i en tid hvor man ikke hadde tilgang til moderne teknologi.”

Hva er komposisjon i en tekst?

Komposisjon er hvordan en tekst er strukturert, og inkluderer ting som innledning, oppbygging og avslutning. Oppbyggingen kan være lineær eller mer kompleks, men målet er alltid å skape en fortelling eller et argument som flyter logisk fra begynnelse til slutt.

En kraftig komposisjon gir leseren et bilde av hele historien eller problemet, slik at de kan følge den tråden gjennom hele teksten.

Hvordan skrive en sammenligning av to tekster?

For å sammenligne to tekster, må du først identifisere hvilke elementer du vil sammenligne. Deretter kan du enten skrive en punkt-for-punkt-sammenligning eller en generell sammenligning av de to tekstene.

Når du har valgt hvordan du vil strukturere din sammenligning, må du sørge for at den er klar og forståelig, slik at leserne dine enkelt kan følge med.

Hva vil det si å tolke et dikt?

Noen ganger kan det være nyttig å se på et dikt fra flere ulike synsvinkler, for eksempel ved å analysere strukturen, symbolikken og tematikken. På denne måten kan leseren få et bedre innblikk i forfatterens tanker, og bli henvist til egne tolkninger.

Det er ingen fasit for hvordan et dikt skal tolkes, og det er viktig at leseren opplever teksten på sin egen måte. Men med litt innsikt i hva et dikt kan bety, kan man lettere se hvorfor et dikt oppleves spesielt for en selv.

Hva skal man ha med i en tolkning?

Noen faktorer å vurdere når du forbereder en tolkning inkluderer følgende:

– Typen tolkning som utføres (f.eks. simultan, fortløpende eller synoversettelse)
– Kilde- og målspråkene som er involvert
– Temaet for tolkningen
– Rammen der tolkningen skal finne sted
– De spesifikke kravene til klienten eller arrangementsarrangøren (f.eks. tidsbegrensninger, utstyrsbehov osv.)

Relatert innlegg til tolke teksten

Anne Martha

Anne Martha

Anne Martha er utdannet veterinær. Hun har jobbet med både små og store dyr i en årrekke. Spesielt er Anne Martha interessert i biologi og forskning relatert til alle typer dyr. Samtidig er hun en lesehest som alltid jobber med å holde seg oppdatert på teknologi og forskning.

Leave a Comment