Hvordan er det å studere jus?

Det å studere jus er en utfordring, men det kan også være veldig givende. Jus er et komplekst fag, og det tar tid å lære seg alle de ulike aspektene av faget. Men når du først forstår hvordan jus fungerer, kan det være en veldig interessant og morsomt fag å studere.


Jus handler om å forstå hvordan lover og regler fungerer, noe som er nyttig både i privat og i yrkeslivet.


Jeg har selv flere venner og venninner som har studert jus. De har vel strengt tatt vært noen av de som har slitt seg mest gjennom studiet. For det er knallhardt arbeid å studere jus. Men veldig mange av dem har klart seg veldig godt.


Mange lar seg også motivere av at det venter god lønn som advokat når studiet endelig er ferdig…


Husk at informasjonen i denne artikkelen kan være utdatert. Hvis du kontakter karriereveilederen på skolen din, så skal du nok få et presist svar.

Hvor krevende er jusstudiet?

populariteten til å studere juss

Jusstudiet er veldig krevende, og det tar vanligvis tre år å fullføre en bachelorgrad. I tillegg må man ta ett eller to års praksis før man kan bli advokat. Som jurist må man være i stand til å forstå og tolke lovverket, noe som ofte er komplisert.

Man må også være god til å argumentere, skrive godt og snakke flytende norsk. Dersom du ikke oppfyller disse kravene, kan det være vanskelig å få jobb som advokat.

Hvis du hører en advokat snakke, så vet du at h*n er veldig språklig presis. Man er nødt til å kunne klare å formulere seg godt for å komme seg gjennom jusstudiet.

Hva må man ha for å komme inn på juss?

Det varierer hvert år. Da jeg søkte videre utdanning for mange år siden, så trengte man mellom 5,0 og 5,8 for å komme seg inn på jusstudiet.

Kommer du fra utlandet kan det være vanskeligere å komme inn på høyskoler og universiteter i Norge, da det ofte stilles strenge krav til språkkunnskaper.

Hvor vanskelig er det å bli advokat?

Det er vanskelig å bli advokat. Det krever en solid akademisk basis, ettersom advokater ofte jobber med svært kompliserte saker. Videre trenger man praktisk erfaring, for eksempel gjennom internships og andre relevante stillinger.

Til slutt er det viktig å bygge opp god relasjoner og ha en nettverk av kontakter innen bransjen. Alt i alt er det altså mange faktorer som spiller inn når det gjelder å bli advokat.

Er juss og rettsvitenskap det samme?

Ja, når du søker utdanning på universitetet, så er juss og rettsvitenskap det samme.

Det er ikke alltid enkelt å skille mellom rettsvitenskap og juss, men for å si det enkelt kan man si at rettsvitenskap handler om teori, mens juss handler om praksis.

Hvor studere juss i Norge?

Det finnes noen få jusskoler i Norge, men den mest prestisjefylte er Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Andre jusskoler i Norge inkluderer Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø samt på Lillehammer.

Relatert innlegg til er det å studere jus

Anne Martha

Anne Martha

Anne Martha er utdannet veterinær. Hun har jobbet med både små og store dyr i en årrekke. Spesielt er Anne Martha interessert i biologi og forskning relatert til alle typer dyr. Samtidig er hun en lesehest som alltid jobber med å holde seg oppdatert på teknologi og forskning.

Leave a Comment