Kan samboer kreve salg av bolig?

Det er mulig å kreve salg av bolig dersom man har vært samboere i minst to år, og dette kan samboeren gjøre selv om man ikke er gift. Et krav om salg av bolig vil innebære at partene må selge boligen til markedspris, og hvis ingen av partene kan bli enige om salgsprisen, kan saken ende opp i retten.


Samboere har også ulik rett til å overta felles bolig etter et samlivsbrudd. Hvis man ønsker å beholde felles bolig etter et samlivsbrudd, må man i de aller fleste tilfeller betale sin tidligere samboer ut av eierandelen.


Er du usikker på hvilke rettigheter du har, så kontakt en jurist. Våre råd er bare veiledende ut fra hvordan vi tolker loven. Samboer kan kreve salg av bolig i enkelte tilfeller. Men hvis du må vite mer om dine rettigheter, så anbefaler vi at du tar kontakt med en jurist.

Hva gjør man om samboeren vil ikke flytte ut?

Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal gjøre om samboeren vil ikke flytte ut. Noen ganger kan man prøve å snakke med vedkommende om hvorfor de ikke vil flytte, og se om dere kan komme til enighet.

Hvis dette ikke virker, kan du begynne å legge press på samboeren ved å si at du ikke vil bo sammen lenger dersom de ikke flytter. Hvis alt dette heller ikke fungerer, kan du i det minste forsøke å få en bevilling fra domstolen som gir deg rett til å flytte ut uten samboerens samtykke.

Du må aldri ty til vold eller andre ulovligheter. Husk at et krav om utflyttelse må skje via det juridiske. Kontakt politiet eller en advokat dersom du har noen boende hjemme som du ønsker å få ut av huset.

Kan en arving kreve salg av eiendom?

Ja. I henhold til loven kan en arving kreve at eiendommen selges hvis dette vil være til beste for arvingens økonomiske interesser. Dette innebærer blant annet at eiendommen må selges dersom den er i strid med arvingens økonomiske interesser, og at det ikke er mulig å finne en løsning på tvisten som er akseptabel for alle involverte parter.

Hvordan overføre bolig ved samlivsbrudd?

Det er flere måter å gjøre dette på. Eksempelvis kan man selge boligen og dele overskuddet mellom partene, eller en kan beholde boligen og betale husleie til den andre parten.

Det finnes også muligheter for samboere å signere avtaler om overføring av eiendom, men det anbefales vanligvis ikke å gjøre dette siden disse avtalene ikke har noen rettslig bindende verdi hvis det skulle oppstå konflikter.

Er det lov å kaste ut samboer?

hvis du vurderer å kaste ut en samboer, sørg for at du kjenner dine rettigheter

Det er ikke lov å kaste ut samboeren din hvis dere ikke er gift. Hvis du vil sende ham eller henne ut av huset, må du søke om separasjon eller skifte av familiestatus hos domstolen.

Dette er fordi samboere har visse rettigheter etter loven, uavhengig av om de er gift eller ikke. Hvis du vil kaste ut samboeren din, må du ta hensyn til disse rettighetene og søke om tillatelse hos domstolen.

Det aller beste vil være og sette seg ned og kommunisere. Hvis du ikke ønsker at samboer skal bli boende i huset, så kan det enkelt kommuniseres. Er du redd for at det skal bli bråk, så bør du først ta kontakt med politiet eller en advokat.

Når samboer eier huset?

Dette er et av mange spørsmål du bør stille dersom du skal gifte deg med en samboer.

Da det vil være avhengig av hva slags avtale dere har mellom dere. I de fleste tilfeller vil samboeren din ha en eierskapsrett til huset, men dette kan variere fra land til land. Det er derfor viktig å snakke med en advokat for å få mer presise svar på din situasjon.

Hvordan dele boliglån?

Du kan dele boliglånet på flere måter – her er de to vanligste:

1. Uten sikkerhet: Dersom du og din partner har ulike inntekter, kan dere velge å dele lånet uten å ta opp et nytt lån. Da stilles det krav om at partene har likbetalingsevne, noe som vil si at deres samlede inntekt tilsvarer rentebærende gjelden på lånet (rente + avdrag). Dette gir én eierpart og én brukerpart.

2. Med sikkerhet: Dersom dere har samme inntekt, kan dere ta opp et nytt lån og dele boliglånet på to. Da stilles det krav om at eierparten (som tar opp lånet) stille sikkerhet i boligen. Dette gir to eierparten og én brukerpart.

Ønsker du et mer utdypende svar, så kan nok banken din gi deg dette. Det finnes mange forskjellige strukturer på boliglån. Og derfor er det greit å stille banken disse spørsmålene først.

Relatert innlegg til samboer kreve salg av bolig

Magnus

Magnus

Magnus har jobbet i mange år med finans og økonomi. Dette er en fyr som nærmest er som snytt ut av filmen “Wolf of Wall Street”. Magnus er en hobbyinvestor med mange år bak spakene i store, norske finanshus. På fritiden elsker han å bruke tiden sin på reise. Dette er en fyr som har besøkt Madagaskar, Thailand, USA og Vietnam – alt på under èn måned!

Leave a Comment