Hvorfor har vi natt og dag?

Det er mange teorier om hvorfor vi har natt og dag. Noen tror det skyldes jordens rotasjon, mens andre peker på sola som årsak.


Atter andre forklarer det ved å si at dagslys og nattlys spiller sammen og styrer vår biologiske klokke. Uansett årsak kan vi fortsatt takke naturen for de fantastiske timene om dagen og natten.


Tross alt passer natt og dag helt utmerket sammen med oss mennesker. Når solen går ned, så blir vi trøtte. Derfor kan vi hvile uten å måtte “gå i hi”.


Til slutt må vi også påpeke at denne artikkelen ikke er skrevet av en utdannet geolog. Vi har satt sammen en rekke forskjellige svar som vi har funnet på nettsider. Og ja – vi har verifisert at nettsidene kan brukes som ordentlige kilder. Dog må du være oppmerksom på at noen av svarene KAN være unøyaktige.

Hva er størst av jorda og sola?

Det er vanskelig å si, siden sola ikke bare er en stjerne som lyser opp himmelen, men også en enorm tyngdekraft.

Ifølge universitetet i Cambridge, har sola en diameter på 1.392.684 km, mens jorda kun har en diameter på 12.742 km. Dermed er sola omtrent 110 ganger større enn jorda.

Likevel vil mange hevde at det ikke nødvendigvis betyr at sola er den største av de to objektene. Dette fordi sola trekker i alle retninger, mens jorda bare trekker i en retning – mot sola.

Hvordan beveger Jorden seg?

jorden beveger

Jorden beveger seg rundt Sola, og Sola beveger seg rundt senteret av vår galakse. Vår galakse er en del av et større sammenhengende univers, som igjen er en del av et enda større univers. Universene flyter sammen i et uendelig rom.

Hva er overflatetemperaturen på jorda?

Overflatetemperaturen på jorda er ca. 15 grader celsius. Det er viktig å merke seg at jordas overflatetemperatur ikke alltid er den samme over alt på planeten. For eksempel, i polare områder kan overflatetemperaturen være ned mot -60 grader celsius, mens det i tropiske strøk kan være opp mot +50 grader celsius.

Jorda roterer rundt sin akse slik at et sted som ligger nede i ekvator har en varmere overflatetemperatur enn et sted som ligger langt oppe i nord. Denne temperaturen endrer seg også med årstidene, og er høyest om sommeren.

Hvordan påvirker sola livet på jorda?

Solen har enorme mengder energi, og påvirker livet på jorda på flere måter. For eksempel, sola skaper livets drivhusgasser – karbondioksid og vanndamp – som holder jordas overflate varm og gjør det mulig for plantene å vokse.

Sola sender ut ultrafiolette bølger som danner vitamin D i huden vår, noe som er nødvendig for å absorbere calcium fra maten vi spiser. Sola avgir elektromagnetiske stråler og partikler, noe som kan påvirke klimaet og helsen vår.

Helt generelt: hadde det ikke vært for sola, så ville det ikke vært noe liv på jorda. Vi mennesker ville i hvert fall ikke eksistert i vår nåværende form. Det ville rett og slett vært for kaldt her.

Hva er en Gassplanet?

En gassplanet er en planet som består av en eller flere typer gasser. Til forskjell fra jorden, som har et overflateinnhold av ca. 70 % vann, kan gassplaneter ha svært lite eller ingen vann på overflaten.

Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun er alle gassplaneter i solsystemet vårt. Mars har et relativt høyt innhold av metan (2 %), noe som tyder på at den kanskje også var en gang en gassplanet. Pluto omtales ofte som en “gasskjempen” grunnet et høyt innhold av metan (70 %) og nitrogen (30 %).

Hvilken planet er lengst fra sola?

Planeten Pluto er den som er lengst unna sola, med en avstand på cirka 5,900 AU (astronomiske enheter). Det tar 248 år for Plutos å gjøre et helt omløp rundt sola.

PS! Noen mener at Pluto ikke er en planet. Dessverre har Pluto blitt degradert til “dvergplanet”. I så fall er Neptun den planeten som er lengst unna sola.

Relatert innlegg til har vi natt og dag

Anne Martha

Anne Martha

Anne Martha er utdannet veterinær. Hun har jobbet med både små og store dyr i en årrekke. Spesielt er Anne Martha interessert i biologi og forskning relatert til alle typer dyr. Samtidig er hun en lesehest som alltid jobber med å holde seg oppdatert på teknologi og forskning.

Leave a Comment