Hvordan spare i fond?

Når det gjelder sparing i fond er det viktig å finne en investering som passer din risikovilje og dine investeringsmål.


Du kan også vurdere et investeringsfond med lav gebyrstruktur for å holde kostnadene nede. Til slutt er det alltid en god idé å sammenligne ulike fondstyper for å finne den rette løsningen for deg.


Selv har jeg alle mine indeksfond i DNB. Dette er en bank som har forholdsvis OK gebyrer. Og indeksfondene mine har gått veldig bra siden jeg begynte å spare i fond.

Hvor er det lurest å spare?

smart måte å spare penger på

Det er lurest å spare der man har mulighet til å tjene mest på sin investering. For eksempel, i Norge er det lurt å spare i aksjer og fond istedenfor i bankinnskudd. Dette fordi renten på bankinnskudd vanligvis ikke er særlig høy, mens aksjer og fond gir en markant høyere avkastning over tid.

Det finnes flere andre alternativer også, som for eksempel utlån mot pant i boliger eller investeringer i krypto. Dog er krypto noe som vil gi en betydelig høyere risiko enn å spare i fond eller boligkjøp.

Hvor bør man sette sparepengene?

Man kan spare mange penger på å investere i aksjer, men dette krever en del kunnskap.

For de som ikke er så beviste på finans, anbefales det å satse pengene i rentefond. Da vil du få et bedre avkastning og risiko enn om du la sparepengene ligge urørt.

Hvordan sette penger i fond?

Det finnes mange måter å sette penger i fond på. En av de mest populære er å investere direkte gjennom et fondsselskap. Du kan også kjøpe andeler i et indeksfond, som følger en bestemt børsindeks, eller investere i et aktivt forvaltet fond, der forvalterne bruker aktiemarkedet for å skape meravkastning for deg.

Hvis du ikke vil ta den risikoen å handle aksjer selv, kan du investere gjennom et livsforsikringsselskap. De tilbyr også fond som ikke er knyttet opp mot et bestemt marked, slik som globale aksjefond. Dette kan være en god idé hvis du ønsker å spre risikoen over flere markeder.

Det er stor sannsynlighet for at du kan kjøpe fond via banken din. Har du DNB, så er det veldig lett å handle fond gjennom deres nettbank. Om du er usikker, så bør du kontakte banken din.

Hvordan fungerer fondssparing?

Sparing i fond er en investeringsstrategi for å redusere risikoen ved plassering av pengene dine. Den fungerer ved at investorer deler sine penger inn i flere forskjellige fond, hvor hvert fond har en forskjellig risiko.

Når det gjelder sparing fond, er det viktig å huske på at du aldri vil kunne eliminere risiko helt, men du kan redusere den betraktelig ved å plassere dine penger smart.

Om du ønsker å vite hvilke fond du bør handle, så kan du kontakte en rådgiver i banken din.

Hvordan beregnes forvaltningsavgift fond?

Det beregnes en forvaltningsavgift for alle fond, uansett om de er aksjefond, rentefond, eller kombinasjonsfond.

Forvaltningsavgiften beregnes ut fra formuen til fondet og den prosentvise andelen av fondet som er investert i verdipapirer.

For aksjefond beregnes forvaltningsavgiften ut ifra verdien av alle aksjer i fondet x 0,2%. Forrentefond beregnes forvaltningsavgiften ut ifra verdien av alle obligasjoner i fondet x 0,1%. For kombinasjonsfond beregnes forvaltningsavgiften ut ifra verdien av alle aksjer og obligasjoner i fondet x 0,15%.

Relatert innlegg til spare i fond

Magnus

Magnus

Magnus har jobbet i mange år med finans og økonomi. Dette er en fyr som nærmest er som snytt ut av filmen “Wolf of Wall Street”. Magnus er en hobbyinvestor med mange år bak spakene i store, norske finanshus. På fritiden elsker han å bruke tiden sin på reise. Dette er en fyr som har besøkt Madagaskar, Thailand, USA og Vietnam – alt på under èn måned!

Leave a Comment