Hvordan skrive handlingsreferat?

En handlingsreferat er ganske enkelt en oppsummering av hendelsene som finner sted i en historie. For å skrive en, start ganske enkelt med å fortelle historiens hendelser i kronologisk rekkefølge.


Sørg for å inkludere nok detaljer til å gi leserne en klar følelse av hva som skjedde, men unngå å bli fast i for mange detaljer. Når du er ferdig, les gjennom håndteringsreferatet ditt for å sikre at det fanger essensen av historien nøyaktig.


Husk at et handlingsreferat ikke skal inneholde noen subjektive meninger. Dine meninger skal altså ikke komme til syne. Du kan fint hate eller elske en tekst. Men når noen leser handlingsreferatet ditt, så skal ikke dette komme til syne.

Hva skriver man i et handlingsreferat?

handlingsrapport

Når man skriver et handlingsreferat, følger man vanligvis en struktur som inkluderer en introduksjon, hoveddel og avslutning.

I introduksjonen inkluderer man vanligvis en beskrivelse av situasjonen eller problemet, mens hoveddelen inneholder detaljerte instruksjoner for hvordan løse problemet. Avslutningen inneholder vanligvis oppsummering av informasjonen i referatet.

Hvordan skrive mellom linjene?

Det finnes mange ulike måter å skrive mellom linjene, men det aller viktigste er å velge en metode som passer for din tekst og for leseren.

Noen ganger vil det være naturlig å bruke mellomrom, andre ganger komma eller parenteser, og igjen andre ganger kan det være smart å bytte mellom ulike markeringer slik at leseren lettere kan følge med.

Hvordan kommentere form og innhold?

Det avhenger av konteksten. Hvis du gir tilbakemelding på en tekst, kan du fokusere på ting som grammatikk, tegnsetting, klarhet og generell struktur.

Hvis du gir tilbakemelding på et blogginnlegg eller en artikkel, kan det være lurt å si din mening om selve innholdet – enten det er godt informert, tidsriktig eller relevant for dine interesser. I begge tilfeller, sørg for å gi spesifikke eksempler for å illustrere poenget ditt.

Hva er eit samandrag?

Samandrag er ein kort og presis skildring av ei viktig hending, person eller hændelse. Det kan vera eit brev, ein artikkel, ein rapport, eit foredrag osv.

Eitt samandrag skal innehalde dei viktigaste momenta og ha tydeleg struktur. Det er viktig at lesaren får greie på kva samandraget handlar om utan å måtte gjennomgå den fullstendige teksten.

Hvordan skrive et tankereferat?

Et tankereferat er en beskrivelse av et essay eller et kapittel som du har lest. I et tankereferat vil du sammenfatte hovedpunktene og trekke frem de viktigste argumentene fra teksten.

Du bør unngå å gjengi ord for ord hva forfatteren har skrevet, men heller bruke dine egne ord for å forklare tanker og idéer.

Relatert innlegg til skrive handlingsreferat

Anne Martha

Anne Martha

Anne Martha er utdannet veterinær. Hun har jobbet med både små og store dyr i en årrekke. Spesielt er Anne Martha interessert i biologi og forskning relatert til alle typer dyr. Samtidig er hun en lesehest som alltid jobber med å holde seg oppdatert på teknologi og forskning.

Leave a Comment