Hvor lenge varer en konfirmasjon?

Det er vanskelig å svare på, da dette avhenger av flere faktorer. Noen konfirmeres tidlig, andre senere. Konfirmasjonen kan også variere i lengde fra sted til sted. Generelt sett kan man si at en konfirmasjon vanligvis varer mellom tre og åtte timer.


Det er også viktig å huske at konfirmasjonen ikke handler om presten eller om å bli «gjort klar for …». Konfirmasjonen handler om å ta imot det Gud har lovet deg, nemlig frelse gjennom Jesus Kristus.


En konfirmasjon er også delt inn i to ulike deler. Den første delen er selve konfirmasjonen, som typisk foregår i kirken. Deretter er det vanlig å ha en liten fest med venner og bekjente i ettertid.

Hva innebærer det å konfirmere seg?

Konfirmasjon er et kirkelig ritual som i hovedsak betyr å bekrefte at man er blitt døpt. Det kan også være en bekreftelse på troen, men dette avhenger av hvilket konfirmantprogram man velger.

I noen tilfeller opptrer konfirmasjonen mer som et festlig ritual, der familie og venner samles for å gratulere den unge med at man nå «tilhører» Den Norske Kirke.

Man kan også konfirmere seg borgerlig.

Hvor mange velger Humanistisk konfirmasjon?

Det er vanskelig å si noe generelt om hvor mange som velger humanistisk konfirmasjon, fordi dette er et valg som blir tatt fra person til person.

Noen velger humanistisk konfirmasjon fordi de mener at dette er den beste måten å uttrykke sin religiøse identitet på, mens andre velger det fordi de ikke ønsker å «binde seg» til en spesifikk religion.

I skrivende stund kunne vi ikke finne noen presise tall på hvor mange som velger borgerlig konfirmasjon over kristelig konfirmasjon. Men det er utvilsomt blitt mer og mer populært å konfirmere seg borgerlig.

Når begynte man med konfirmasjoner i Norge?

konfirmasjon norge

Konfirmasjon er en kristen ritual som ble innført i Norge på 1300-tallet. Det var vanlig at barnet ble døpt når det var mellom seks og åtte uker gammelt, og deretter fulgte et konfirmasjons ritual for alle unge som ville bli medlemmer av Den katolske kirke.

Konfirmasjon bekreftet at barnet var blitt en voksen og hadde tatt et valg om sin tro.

Hva betydde konfirmasjon i gamle dager?

Konfirmasjon betydde at presten ga konfirmanterne sitt velsignelsesord. Konfirmantene var da enig med Gud om å leve et liv i overensstemmelse med hans bud.

I dag betyr ordet “konfirmasjon” bekreftelse av dåp, eller at man er blitt medlem av Den norske kirke.

Hva er forskjell på kristelig og borgerlig konfirmasjon?

Forskjellen mellom kristelig og borgerlig konfirmasjon er at kristelig konfirmasjon innebærer en trosopplæring, mens borgerlig konfirmasjon ikke har dette som sitt hovedformål.

Kristne mennesker blir vanligvis døpt når de er små barn, og den formelle innvielse til Den norske Kyrkja finner sted ved at man tar imot et Sakrament – det vil seie enten Kommunionen eller Vielse. Konfirmasjonen er derfor ikke noe man «går til», men et resultat av at man allerede er medlemmer av Den norske Kyrkja.

Relatert innlegg til varer en konfirmasjon

Anne Martha

Anne Martha

Anne Martha er utdannet veterinær. Hun har jobbet med både små og store dyr i en årrekke. Spesielt er Anne Martha interessert i biologi og forskning relatert til alle typer dyr. Samtidig er hun en lesehest som alltid jobber med å holde seg oppdatert på teknologi og forskning.

Leave a Comment