Hvor gammel kan en elg bli?

En elg kan bli mellom 10 og 25 år. Det er det mest vanlige.


Dette er en gjennomsnittlig alder for elgen, men dette kan variere fra 8 til 10 år gamle. Elgen blir vanligvis mellom 140 og 210 cm høy, avhengig av arten. De har et voksent utseende med langt, skinnende hår. De er svært elegante dyr som kan løpe fort. Elgen er et rovdyr som spiser blant annet busker, kvister og lav. Den kan også spise gress og planter. Den lever i Nord-Amerika og Nord-Europa, deriblant Norge.


Elg er et av de mest kjente dyrene vi har her til lands.


Først må vi også nevne at artikkelen ikke har blitt skrevet av en zoolog. Vi baserer oss på informasjon som har blitt funnet via andre nettsider. Hvis du skulle komme over noen informasjon som er feil, så er det veldig fint om du kan legge igjen en kommentar under artikkelen. Deretter fikser vi det.

Hvordan bedømme alder på hjort?

vet du hvor mange år en hjort kan leve

Hjortens alder bestemmes av antall tenner de har. Jo flere tenner, jo eldre er hjorten. Hos hovene hjort er det vanlig å se tiårige hjort, mens det er mer sjeldent å finne elleville hjort.

Hos hornete hjort er alderen vanskeligere å bestemme, ettersom disse ofte har mange små horn, noe som gjør at de kan se eldre ut enn de er. Hos hjortedyr som ikke har horn, er alderen relativt lett å bestemme ved å se på tennene.

Hva er fienden til elgen?

Elk er en viktig matkilde for mange dyrearter, spesielt rovdyr. Det gjør dem til et svært sårbart dyr.

Elgen har ingen direkte fiender, men det er flere dyr som kan utgjøre en trussel mot elgen. Både brunbjørn og gaupe er kjent for å jakte på elg. I tillegg kan rovvilt som ulv og jerv utrette skader på elgflokker.

Til slutt må vi også nevne oss mennesker. Du har helt sikkert hørt om elgejakten?

Det skytes veldig mange elg i Norge hvert år. Det gjøres for å holde bestanden nede.

Hva spiser elgen på høsten?

Elgen har et bredt kosthold som gjør at den kan tilpasse seg forskjellige miljøer.

Elgen spiser blader, greiner og bark fra træer og busker. Den kan også spise frø, mose, lav og gress.

Hvor mange elger finnes det i Norge?

Det er vanskelig å si akkurat hvor mange elger som finnes i Norge, ettersom de beveger seg mye rundt og holder seg ofte skjult. Men det er anslått at det bor mellom 90 000-150 000 elger her til lands.

Bestanden endrer seg i størrelse hvert år.

Hvor mange blir drept av elg i Norge?

Elg er et stort pattedyr som finnes i store deler av Europa. I Norge er det estimated at elgen har tatt livet av mellom 200-300 mennesker de siste 100 årene. Dette tilsvarer ca. 2-3 mennesker i året. I tillegg kommer et ukjent antall døde dyr som skyldes sammenstøt med elg.

Du må huske at elgen veldig sjelden utfører dødelige angrep på mennesker. Men elgen dreper mennesker ved å løpe ut i veibanen. Når bilen treffer elgen, så forekommer det som regel en veldig dramatisk trafikkulykke.

På den måten kan man jo si at det er feil å si at mange blir “drept av elg i Norge”. Men det er mennesker som dreper elg ved å kjøre på dem – og menneskene i bilen blir utsatt for umiddelbar fare.

Relatert innlegg til gammel kan en elg bli

Anne Martha

Anne Martha

Anne Martha er utdannet veterinær. Hun har jobbet med både små og store dyr i en årrekke. Spesielt er Anne Martha interessert i biologi og forskning relatert til alle typer dyr. Samtidig er hun en lesehest som alltid jobber med å holde seg oppdatert på teknologi og forskning.

Leave a Comment