Kan vepsen stikke flere ganger?

Ja, vepsen kan stikke flere ganger. Det er ikke uvanlig at en veps stikker flere ganger i løpet av en kort tidsperiode. De fleste mennesker som blir stukket av en veps vil merke det, men det er viktig å huske at de små sårene kan bli infisert hvis de ikke behandles raskt.

Selv om det kan være ubehagelig å bli stukket av en veps, er det svært sjelden at en person dør av et slikt stikk. I de fleste tilfeller vil den som blir stukket få en liten rift eller sår. Det er viktig å vaske dette godt og deretter helle på et desinfeksjonsmiddel for å hindre infeksjon. Hvis det oppstår en betennelse, kan det være nødvendig å få medisinsk hjelp.

Hvorfor stikker en veps?

Vepsene er veldig nysgjerrige dyr, og de vil alltid undersøke nye objekter eller personer. Noen ganger kan dette føre til at vepsene stikker, fordi de blir irriterte. Men oftest er det nysgjerrigheten som får dem til å stikke.

Hvorfor dør bien når den stikker?

Bien dør når den stikker fordi det er den eneste måten å sikre at hun overlever. Stikkende veps er genetisk programmert til å drepe fiender og beskytte seg selv på, slik at de kan leve lenger og legge flere egg.

Selv om det ikke skader mennesker, brenner vepse sting ofte mer enn andre insekter, noe som gjør dem mer synlige for predatorer. Bien vet at hvis hun stikker et menneske og dette mennesket blir redd, kan det føre til at mennesket dreper henne. Derfor er det viktig for bien å drepe fiender så fort som mulig.

Hvor lenge lever en stikkeveps?

veps alder

Det er vanskelig å si generelt hvor lenge en stikkeveps lever, da dette avhenger av mange ulike faktorer som temperatur, næringsinnholdet i maten og art. Noen stikkevepsearter kan leve helt opp til to år, mens andre arter kan leve kun noen få dager. 

Det er imidlertid vanlig at en stikkeveps lever mellom tre og seks måneder.

Når blir vepsestikk farlig?

Vepse sting kan være farlig hvis de sitter dypt og inne i hudens vev. I tillegg kan store mengder gift fra vepsebol krenke lungene dine, og eventuelt føre til alvorlig sykdom. Det er derfor svært viktig å holde seg unna vepsebol og -stikk, spesielt hvis du ikke er godt kjent med disse insektene.

Det finnes mange forskjellige arter av veps, og de fleste er relativt ufarlige. De vanligste artene i Norge er hvitveps, blåveps og bikube. Hvitvepsen er den minste av de tre, og de har ofte et svart hode. Blåvepsen er den største av de tre, og kan bli opptil to centimeter lang. Bikuben er en mellomting mellom hvitvepsen og blåvepsen, og har en brun kropp med svarte striper.

Hva tiltrekker seg veps?

Veps er tiltrukket av mat, og spesielt frukt. De trives best når det er sol og varmt, noe som gjør at de ofte kan sees rundt matbutikker (spesielt utendørs) og i restaurantmiljøer.

Veps er ikke redd for å ta i mot mat fra fremmede. Ofte blir de sett på som velkomne gjester når de kommer flyvende inn med en matbit i munnen. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet, da noen kan være redde for mennesker.

Hva skjer med vepsen om vinteren?

Det er to hovedtyper veps som holder seg i Norge; de vanligste vepsene og den mer sjeldne kjernevepsen. De vanlige vepsene overvintrer ikke, de dør av den kalde vinteren. Kjernevepsen lever lenger og kan overvintre i spesielle tilfeller, men det er ikke mange av dem her til lands. Det er derfor lite sannsynlig at du vil møte en kjerneveps her til lands om vinteren.

Det er vanlig å kalle alle veps som holder seg i Norge for hveps, men dette er feil. Det fins mange forskjellige arter av veps her til lands, og de har ulike livsvaner. Noen vepsarter er mer utbredt enn andre, og noen kan overvintre mens andre ikke kan det.

Relatert innlegg til vepsen stikke flere ganger

Anne Martha

Anne Martha

Anne Martha er utdannet veterinær. Hun har jobbet med både små og store dyr i en årrekke. Spesielt er Anne Martha interessert i biologi og forskning relatert til alle typer dyr. Samtidig er hun en lesehest som alltid jobber med å holde seg oppdatert på teknologi og forskning.

Leave a Comment