Kan pensjonister være kausjonist?

Det finnes ingen generell regel for dette, men det kan avhenge av pensjonsplanen din. Noen pensjonsplaner tillater ikke kausjonister, mens andre gir mulighet for det. Ta kontakt med din forsikringsagent eller pensjonskasse for å få mer informasjon om din spesifikke plan.

Det er også verdt å merke seg at ikke alle banker aksepterer kausjonister. Sørg for å undersøke dette hos den banken du ønsker å låne fra.

Hva vil det si å være garantist?

Det vil si at man er ansvarlig for å sørge for at en vare eller tjeneste leveres i henhold til avtalen. Dette innebærer blant annet å stille garanti for at produktet eller tjenesten oppfyller kravene som avtalen stiller, og/eller å refundere kunden hvis det ikke skulle være mulig.

I lånesammenheng betyr “garantist” at man garanterer at avdragene på lånet betales ned. Stiller du som garantist på et lån, så er det ditt ansvar at banken får tilbake pengene sine. Det er juridisk bindende.

Kan hvem som helst stå som kausjonist?

garantist

Ja, hvem som helst kan stå som kausjonist. Det betyr at en person eller et selskap godtar å svare for gjelden til en annen person eller et selskap dersom denne gjelden ikke blir betalt. Kausjonisten er ikke ansvarlig for å betale gjelden selv, men han/hun vil bli pålagt å betale den dersom kausjonisten ikke kan oppfylle sine forpliktelser.

Det er vanligvis familiemedlemmer eller venner som står som kausjonister for hverandre, men det er også mange selskaper som tilbyr denne tjenesten. Dersom du trenger å låne penger, men ikke har noen familiemedlemmer eller venner som kan hjelpe deg, kan du ta kontakt med et selskap som tilbyr kausjonisttjenester.

Hva må til for å være kausjonist?

Mange banker krever at du er bosatt i Norge og at du har en solid økonomi. I tillegg vil banken kreve at du oppfyller de vanlige kravene for å få lån, som at du er myndig, har et stabilt arbeid og ikke har betalingsanmerkninger.
Hør med banken om du er usikker på om du har mulighet til å bli kausjonist.

Kan venner være kausjonist?

Ja, venner kan være kausjonist. Venner kan også hjelpe deg med å finansiere en utgift eller bidra med penger for å redusere din personlige gjeld. Hvis du trenger en kausjonist, spør noen av dine nærmeste venner om de vil hjelpe deg. De fleste folk vil være glade for å ha muligheten til å hjelpe deg i en vanskelig situasjon.

Hvor mye kan jeg få i lån med kausjonist?

Det er mange forskjellige faktorer som spiller inn når det gjelder lån med kausjonist, og det er vanskelig å gi noen generell veiledning uten å vite mer om situasjonen din. Vanligvis vil bankene gi lån på inntil 350.000 kroner når du stiller en kausjonist, men dette kan variere fra institusjon til institusjon. 

Du bør derfor ta kontakt med flere banker for å få et godt tilbud. Når det gjelder renten på lånet, vil denne også variere avhengig av banken du velger. Generelt sett ligger renten på ca. 6-8 %, men dette kan også variere mye.

Hva er forskjell på medlåntaker og kausjonist?

Forskjellen mellom medlåntaker og kausjonist er at en medlåntaker stiller sin egen økonomi til disposisjon for lånet, mens en kausjonist er fullt ut solidarisk med låntaker i tilfelle av mislighold.

Det vil si at hvis låntaker ikke betaler regningen, kan banken gå rett på kausjonistens penger for å dekke utgiftene. Kausjonist har altså ingen rett til å si nei til dette, og den kan bli holdt ansvarlig for lånets mislighold selv om kausjonist ikke har noen forbindelse til låntaker utover at vedkommende er solidarisk med denne.

Relatert innlegg til pensjonister være kausjonist

Magnus

Magnus

Magnus har jobbet i mange år med finans og økonomi. Dette er en fyr som nærmest er som snytt ut av filmen “Wolf of Wall Street”. Magnus er en hobbyinvestor med mange år bak spakene i store, norske finanshus. På fritiden elsker han å bruke tiden sin på reise. Dette er en fyr som har besøkt Madagaskar, Thailand, USA og Vietnam – alt på under èn måned!

1 thought on “Kan pensjonister være kausjonist?”

Leave a Comment