Kan man sykemelde seg i prøvetiden?

Advarsel: artikkelen er IKKE skrevet av en jurist eller person ansatt i myndighetene. Informasjonen nedenfor er hentet fra ulike nettsider, men kan både være delvis feil eller utdatert.


Ja, du kan sykemelde deg under prøvetiden. Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-6 har du rett til å sykemelde deg fra jobben i opptil seks uker uten at det gir rett til lønn. Arbeidsgiveren kan ikke kreve at du forlater jobben eller gjør redusert arbeidstid, heller ikke avtale med deg at du skal ta ut ferie i stedet for å være sykmeldt.


Det er imidlertid viktig å merke seg at du ikke kan sykemelde deg hvis arbeidet ditt er nødvendig for å hindre skade på person, eiendom eller miljø. Hvis det er slik at du må være frisk for å utføre arbeidet ditt, kan du ikke sykemelde deg. I tillegg må du ha gyldig grunn til å være sykmeldt. Dette kan for eksempel være et akutt sykdomsfall, en operasjon eller en alvorlig skade.


Husk også at det å sykemelde seg i prøvetiden kan gjøre at prøveperioden utvides.

Hva skal til for å bli sykemeldt?

sykemeldt hvordan

Det er flere ting som kan gjøre at en arbeidstaker blir sykemeldt. Arbeidstakeren må ha vært borte fra jobben i minst fire uker av et sammenhengende sykdomsforløp, og legen må ha anbefalt at vedkommende ikke skal jobbe.

I tillegg til dette, kan en arbeidstaker bli sykemeldt hvis vedkommende har lidd et ufrivillig tap av arbeidsevne på grunn av en akutt lidelse eller en ulykke.

Hvis du er usikker på om du kan bli sykemeldt, så bør du kontakte lege. Men vi oppfordrer alle til å dra på jobb og jobbe vanlig hvis man kan. Unødvendig sykemelding påfører samfunnet store kostnader.

Hva skal til for at prøvetiden ved ansettelse kan utvides ut over 6 måneder?

Det vil være avhengig av arbeidsgiverens behov for å få tak i riktig kompetanse, og om arbeidstakeren kan dokumentere at han eller hun har søkt jobber utenfor prøvetiden uten hell. Videre vil det også avhenge av om arbeidsgiveren har et rimelig behov for å beholde arbeidstakeren gjennom en lengre periode.

Det er vanligvis ikke mulig å få prøvetiden forlenget mer enn seks måneder, men det kan være en mulighet dersom arbeidstakeren har fått tilbud om en jobb som passer bedre med hans eller hennes kvalifikasjoner. I slike tilfeller vil det avhenge av om arbeidsgiveren er villig til å beholde arbeidstakeren.

Men som vi også nevnte i første spørsmål i artikkelen, så er sykdom en faktor. Sykemeldes du i prøvetiden, så kan prøvetiden forlenges av arbeidsgiver.

Kan man si opp folk i prøvetiden?

Ja, man kan si opp folk i prøvetiden. Prøvetiden er som regel en periode på 3 måneder etter at en ansatt har begynt i ny jobb, og denne perioden kan benyttes til å avslutte arbeidsforholdet uten særlig lang oppsigelsesfrist.

Dette er noe som skal stå i din arbeidskontrakt. Har du signert en arbeidskontrakt (som man SKAL ha for å jobbe i Norge), så finner du svaret ditt der.

Hvor lenge må man ha jobbet for å få sykemelding?

Det er ikke noe spesifikt tidsrom som må til for å få rett på sykemelding. Sykepenger kan gis fra og med den dag arbeidstakeren mottar legeerklæring om at vedkommende er inhabil til å utføre arbeidet. Erklæringen fra lege skal inneholde en vurdering av om arbeidstakeren har en midlertidig eller varig funksjonshemming.

Husk også at dersom du sykemelder deg i prøvetiden, så forlenges prøvetiden tilsvarende.

Relatert innlegg til man sykemelde seg i prøvetiden

Magnus

Magnus

Magnus har jobbet i mange år med finans og økonomi. Dette er en fyr som nærmest er som snytt ut av filmen “Wolf of Wall Street”. Magnus er en hobbyinvestor med mange år bak spakene i store, norske finanshus. På fritiden elsker han å bruke tiden sin på reise. Dette er en fyr som har besøkt Madagaskar, Thailand, USA og Vietnam – alt på under èn måned!

Leave a Comment