Kan man jobbe et annet sted når man er permittert?

Før vi gir svarene i denne artikkelen, må vi poengtere at vi ikke er jurister. Så våre svar er basert på hva vi har funnet på nettet og via ulike kilder. Husk også at norsk arbeidslovgivning kan forandre seg. Det som står i denne artikkelen KAN være feil. Derfor anbefaler vi at du tar kontakt med en jurist eller direkte med myndighetene hvis du har spørsmål.


Du kan jobbe et annet sted når du er permittert, men det avhenger av din arbeidsgiver og hva som er skrevet i din arbeidskontrakt.
Det er vanligvis tillatt for ansatte å jobbe ved siden av sin stilling hvis de blir permittert, men dette er noe som må avklares med arbeidsgiveren. Noen bedrifter aksepterer ikke at ansatte har en annen jobb, mens andre lar ansatte beholde sin andre jobb under forutsetning av at de ikke tar ut noen permisjoner fra sin hovedjobb.


Et godt sted å starte vil være å kontakte HR-ansvarlig i bedriften du er permittert fra. Men på generelt grunnlag kan man jobbe i en annen bedrift til tross for at man er permittert.

Hvor mye kan jeg jobbe under permittering?

bekymret for hvor mye du kan jobbe under permittering

Det er vanskelig å gi et generelt svar på hvor mye du kan jobbe under permittering, da dette avhenger av din stilling og hvilken arbeidsgiver du har.

Generelt sett kan det være tilrådelig å unngå alt for mye arbeid, slik at du får tid til å vende deg til situasjonen. Poenget med permitteringen er jo at du skal ha en periode utenfor arbeidslivet for å komme i bedre form og kanskje finne en ny jobb.

Hvordan trekke tilbake permittering?

Det er flere ting å huske på når du trekker tilbake permittering. Først og fremst, sørg for at arbeidsgiveren din er enig i dette. Deretter må du kontakte staten arbeidsdepartement for å få en refusjon av dagpenger du har mottatt.

Til slutt, sørg for at du har tatt vare på alle relevante bevis og dokumenter som viser at permitteringen var gyldig.

Hvordan søke gjenopptak av dagpenger?

Du kan laste ned skjemaet, fylle det ut og sende det elektronisk til NAV via Altinn, eller sende det i papirversjon til NAV.

For å søke dagpenger må du ha vært arbeidstaker i minst fire uker de siste seks månedene før arbeidsledigheten inntraff. Er du blitt sagt opp fra din jobb, har sluttet av egen fri vilje, eller er permittert fra jobben på grunn av arbeidsuførhet, kan du likevel søke dagpenger.

Hvis du er usikker på hvordan du søker gjenopptak av dagpenger, så bør du kontakte NAV. De har en mye bedre beskrivelse på dette enn det vi i Kjaptforklart har.

Relatert innlegg til man jobbe et annet sted når man er permittert

Magnus

Magnus

Magnus har jobbet i mange år med finans og økonomi. Dette er en fyr som nærmest er som snytt ut av filmen “Wolf of Wall Street”. Magnus er en hobbyinvestor med mange år bak spakene i store, norske finanshus. På fritiden elsker han å bruke tiden sin på reise. Dette er en fyr som har besøkt Madagaskar, Thailand, USA og Vietnam – alt på under èn måned!

Leave a Comment