Kan man reise til utlandet når man er sykemeldt?

Ja. Det er mulig å reise til utlandet når man er sykemeldt, men det anbefales ikke å reise til områder med høy risiko for smitte av epidemiske sykdommer. Skal du reise ut av EØS-område, så må du søke om det til staten. NAV må da separat godkjenne at du skal beholde sykepengene.
Reiser du til et land med høy risiko for smitte av epidemiske sykdommer, kan du bli nektet innreise eller flyvertens tillatelse til å transportere deg videre i landet. Du kan også risikere at helsevesenet i det landet du besøker ikke vil behandle deg dersom du blir syk. Hvis du likevel velger å reise, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell før avreise for råd om hvilke forebyggende tiltak du bør ta.
Har du noen klare juridiske spørsmål rundt dette, så bør du kontakte NAV.

Kan arbeidsgiver nekte deg å overføre ferie?

er du arbeidstaker og ønsker å vite om arbeidsgiver kan nekte deg å overføre ferien

Ja, arbeidsgiveren kan nekte ansatte å overføre ferie hvis det er nødvendig for driften av bedriften. Dette innebærer at bedriften kan ha behov for ansatte til å være tilstede i en bestemt periode og ikke har mulighet til å la disse ansatte ta ut sin ferie i den tiden de selv ønsker. I slike tilfeller vil bedriften kunne nekte ansatte å ta ut ferie i perioden de ønsker, for eksempel fordi bedriften trenger ansatte til å arbeide på et bestemt tidspunkt.

Er du usikker, så kontakt en jurist eller hør med arbeidsgiveren din. Men dette er slik vi tolker loven.

Arbeidsgiver skal sikre at alle ansatte gjennomfører ferien hvert år. Hvis ikke, så kan bedriften ende i en situasjon hvor man knapt nok har noe arbeidskraft igjen i en periode.

Har man rett på ferie når man er sykemeldt?

Ja, man har rett på ferie når man er sykemeldt.

I Norge er det lov å ta ut ferie selv om man er sykemeldt. Dette gjelder også for arbeidstakere som er midlertidig ute av arbeid grunnet sykdom. Arbeidsgiveren kan imidlertid kreve at feriedagene blir tatt ut senere, dersom dette passer bedre med virksomhetens driftsplaner.

Usikker? Kontakt en jurist eller NAV. Vårt svar er bare veiledende ut fra hvordan vi tolker loven.

Hvor lenge kan man være 50% sykemeldt?

Det er vanskelig å gi et generelt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av hva som er grunnen til at man er sykemeldt.

Noen sykdommer og skader krever at man er helt eller delvis sykemeldt i lang tid for å bli frisk, mens andre kan kreve kun en kortere periode med sykemelding. Generelt sett kan man si at 50% sykemelding innebærer at man er ute av arbeidslivet i halvparten av tiden, mens 100% innebærer at man er ute av arbeidslivet hele tiden.

Hvor mye ferie kan overføres ved sykdom?

Det er ingen fast regel for hvor mye ferie ansatte kan overføre ved sykdom, men det mest vanlige er at man kan overføre inntil ti dager. Dette gjelder også for ledere. Ansatte bør imidlertid ikke ta ut mer ferie enn det de har rett til etter arbeidsmiljøloven, og man risikerer å miste opparbeidede rettigheter hvis man blir sykmeldt. Ferieferien skal normalt tas ut i forbindelse med ferier og helligdager.

Selv om det ikke er noen fast regel for hvor mye ferie man kan overføre ved sykdom, er det vanlig at man kan overføre inntil ti dager. Dette gjelder også for ledere.

Forhåpentligvis har en jurist eller in HR-person på jobben bedre styr på dette.

Relatert innlegg til man reise til utlandet når man er sykemeldt

Astrid

Astrid

Astrid er en dame som har lang erfaring med skjønnhet, mat og det å ta vare på kroppen sin. Hun har jobbet som makeup-artist, personlig trener og med spa og velvære. Derfor har hun lang fartstid innenfor alle disse bransjene. Astrid er veldig opptatt av å hjelpe andre mennesker med å føle seg bra. Hun bruker også mye av kunnskapen sin på å lære opp folk som er interessert i trening, kosthold og helse.

Leave a Comment