Hvordan bli sexolog?

Det finnes ingen spesifikk utdannelse for å bli sexolog. Du kan studere sexologi ved universiteter og høyskoler, men dette er ikke et krav for å jobbe som sexolog.


De fleste som jobber som sexologer har en annen form for utdanning, ofte i psykologi eller helsefag.


Ønsker du et oppdatert svar på dette, så bør du kontakte karriereveilederen på skolen din. Eventuelt kan du høre med diverse norske universiteter. Universitetene bør ha en klar plan på hvilken utdanning du bør ta dersom du skal bli sexolog.

Hvordan bli sexolog i Norge?

Det finnes ingen spesifikk utdannelse for å bli sexolog i Norge. Det vil si at man kan ta en allmenn utdannelse innenfor psykologi, samlivsfag eller liknende, og deretter velge en av sine spesialiseringsområder innenfor sexologi.

Eller man kan ta et studie i sexologisk rådgivning eller veiledning ved Universitetet i Agder (UiA). Noen sexologer har også tatt doktorgradsstudier innenfor seksualvitenskap.

Hvem kan kalle seg sexolog?

Det finnes ingen eksakt definisjon på hvem som kan kalle seg sexolog, men vanligvis forstås dette som en person med spesialutdannelse innen seksualvaner og seksuelle problemer.

Dette er ikke et beskyttet yrke i Norge, slik at det faller inn under offentlig godkjenning. Det vil si at enhver kan kalle seg sexolog uten å ha gjort noen form for spesialutdannelse innen feltet.

I skrivende stund er ikke sexolog en beskyttet tittel. Men du bør samtidig være forsiktig med å bruke tittelen om deg selv hvis du ikke har inngående kunnskap om emnet. Dette gjelder spesielt hvis du har tenkt til å tilby tjenester eller rådgivning som sexolog.

Hva gjør man hos en sexolog?

sexologi arbeid

Det finnes ingen fast oppskrift for hva en sexolog gjør, fordi dette er et fagområde som strekker seg svært langt. Noen sexologer arbeider primært med å hjelpe pasienter som sliter med seksuelle problemer eller dysfunksjoner, mens andre tar seg av kurs og opplæring innen seksualitet både for voksne og barn.

Det er også mange sexologer som jobber med terapi knyttet til parforhold.

Veldig mange sexologer hjelper par med å få fart på sexlivet. Noen ganger kan du også se at de skriver lange artikler i diverse nettaviser og ukebalder.

Hvordan bli parterapeut?

Det finnes ingen spesialisert utdannelse for å bli parterapeut. Men hvis man har en bachelorgrad i psykologi, vil dette gi en god grunnlag for videre studier innenfor feltet. Alternativt kan man ta deler av utdannelsen innenfor parterapi, som finnes ved flere universiteter.

Det er viktig at man finner en terapeut som passer for seg, og det kan være lurt å snakke med noen om de ulike tilbudene før man bestemmer seg.

Er sexolog et yrke?

Ja, sexologer er yrkesutøvere. Det er et krevende og spennende fag som krever mye av de som jobber med det.

Sexologer jobber med en viktig og interessant del av livet vårt, nemlig seksualiteten.

Hva koster sexolog?

Det er vanskelig å gi et generelt svar på dette spørsmålet, da prisen for sexologisk hjelp kan variere betydelig avhengig av hvilken type behandling man velger og hvilket land man bor i. Noen ganger kan det også være subsidier eller refusjon fra helsevesenet som dekker utgiftene til en sexologisk konsultasjon.

Det er imidlertid vanlig å måtte betale mellom 300-800 kroner per time for en konsultasjon.

Noen sexologer hjelper folk til å få bedre fart på sexlivet. Disse er som regel dyrere enn de som arbeider som skribenter.

Relatert innlegg til bli sexolog

Kjartan

Kjartan

Kjartan er en fyr som har jobbet i mange år på Plantasjen. Han har jobbet hundrevis av timer på å hjelpe folk til å få riktige planter til hjemmet sitt. I tillegg er Kjartan ufattelig opptatt av at folk skal ha det fint på hjemmefronten. På fritiden bruker han mye tid sammen med familien i hjemmet og på hytta.

Leave a Comment